Устав гаражного кооператива

30 листопада 2016 року у відповідності до рішення правління від 20.10.2016 року будуть проведені звітно-чергові загальні збори членів кооперативу Водник-2.

Початок реєстрації присутніх з 19:00 годині.

Устав гаражного кооператива

Місце проведення актова зала з-ду Генератор по вул. Полярна 20.

Порядок денний на збори

Устав гаражного кооператива

Звіт комісії обраної Загальними зборами (по земельному питанню).

Звіт правління кооперативу.

Затвердження рішень правління кооперативу.

Звіт ревізійної комісії кооперативу.

Затвердження кошторису на 2017 рік.

Явка на зборах, згідно Статуту є обовязком члена кооперативу Водник-2.

Правління кооперативу Водник-2

У відповідності до рішення правління кооперативу, оформленого протоколом №10/16 від 20.10.2016 року.

Визначено дату для проведення звітних чергових Загальних зборів на 30.11.2016 року, початок реєстрації присутніх починається з 19:00 години в актовой залі заводу Генератор за адресою: вул. Полярна, 20.

Затверджено порядок денний на загальних зборах.

 1. Звіт комісії обраної Загальними зборами (по земельному питанню).
 2. Звіт правління кооперативу.
 3. Затвердження рішень правління кооперативу.
 4. Звіт ревізійної комісії кооперативу.
 5. Затвердження кошторису на 2017 рік.
Устав гаражного кооператива

Явка на зборах, згідно Статуту є обовязком члена кооперативу Водник-2.

Шановні члени кооперативу, для Вашої уваги розміщено декілька витягів з Протоколу №16.

Рішеннями правління було прийнято до складу кооперативу нових членів, внесені відповідні зміни:

 • Лєпіхов Юрій Артемович (бокси №206-207),
 • Шемшур Світлана Володимирівна (бокс №87),
 • Малига Світлана Анатоліївна (бокс №103),
 • Батрак Сергій Степанович (бокс №181),
 • Заволова Людмила Леонідівна (бокс №182),
 • Бежевець Дмитро Васильович (бокс №371),
 • Ковальчук Сергій Анатолійович (бокс №191),
 • Грицан Тамара Миколаївна (бокс №95),
 • Шаранов Павло Павлович (бокс №186),
 • Остапенко Ігор Дмитрович (бокс №334-335),
 • Артемчук Олександр Іванович (бокс №400),
 • ТОВ ТиП Контроль (приміщення №264).

Голова зборів відзвітував та оголосив боржників, які не сплачують внески понад 180 днів, що у відповідності до положень Статуту, тягне за собою правові наслідки, таких як виключення з членів кооперативу.

Голова зборів запропонував затвердити рішення правління, про виключення з членів кооперативу за ініціативи Правління, за несвоєчасну сплату внесків у порядку визначеному Статутом кооперативу.

Голова зборів поставив на голосування:

Затвердити рішення правління про виключення 6 (шести) членів кооперативу . у яких з невідомих событий борг по внескам становить понад 180 днів, що еквівалентно 420,00 (чотирьохсот двадцяти) грн 00 коп. Семірова Тетяна Володимирівна (бокс №7 ), Кортюкова Олена Митрофанівна (бокс №38 ), Панчук Надія Олексіївна (бокс №77 ), Йолдич Валерій Васильович (бокс №131 ), Марчук Віталій Ігоревич (бокс №246 ), Подольчак Ігор Володимирович (бокс №281, 282 ).

Устав гаражного кооператива

За умов, коли боржник в термін один місяць після отримання або ознайомлення з рішенням Загальних зборів про його виключення повністю сплатить борг. виключення іна данный момент складу членів кооперативу не відбудеться (анулюється відповідним рішенням правління).

Голова зборів поставив на голосування: питання щодо виключення боржників з складу членів кооперативу, з можливістю поновлення членства, відповідним рішенням правління кооперативу, за умови, коли вони повністю розрахуються з боргами, на протязі одного місяця, з дати оприлюднення або вручення для ознайомлення Протоколу загальних зборів.

По третьому питанню:Стягувати штраф у розмірі, суми одного членського щомісячного внеску, що діє на час стягування, з боржника, борг по внескам якого більше за три місяці. Якщо, борг по внескам більше за 180 днів, то нараховується додатково ще один штраф, з подальшим виключенням з членів кооперативу.

По четвертому питанню порядку денного: Голова зборів оголосив про стан документів по оформленню земельної ділянки в оренду, та складнощі, що виникають під час їх підписання. Запропоновано обрати на один рік, комісію із числа членів кооперативу, які мають за можливість визначити обсягу робіт та отримати інформацію про будь-які обмеження, які в подальшому перешкоджатимуть оформлювати документи у відповідності до земельного законодавства України.

Устав гаражного кооператива

До складу комісії увійшли члени кооперативу:

Нечай Анатолій Андрійович (бокс №80 ), Занін Юрій Павлович (бокс №96 ), Снегірьов Олександр Васильович (бокс№337 ), через представника.

Голова зборів запропонував затвердити склад комісії, та поставив на голосування:

З повним текстом Протоколу №16 не меньше у прийомні години.